KLAUZULA INFORMACYJNA
 

KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), zwane dalej Rozporządzeniem, informujemy że od dnia 25 maja 2018 r. przysługują Panu/Pani określone niżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/ Pana danych osobowych przez Danutę Bielską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „FOTO A.A. Bielski” ROK ZAŁOŻENIA 1903.

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia informujemy, że aktualne pozostają poniższe informacje związane z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przez „FOTO A.A. Bielski” ROK ZAŁOŻENIA 1903.

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Danuta Bielska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „FOTO A.A. Bielski” ROK ZAŁOŻENIA 1903, stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej ul. Legionów, nr 43, 91-069, Łódź, NIP 727-113-07-87, REGON 470128240.

Z Administratorem Danych może Pan/ Pani skontaktować się w następujący sposób:

przez wypełnienie formularza rejestracji dostępnego na stronie internetowej http://www.foto-bielski.pl

pod adresem ul. Legionów 43, 91 – 069 Łódź lub telefonicznie pod numerem: 42 633 31 07 lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e – mail : foto-bielski@o2.pl

pod adresem pl. Wolności 6, 91 – 415 Łódź lub telefonicznie pod numerem: 42 633 31 07, +48 503 928 205 lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e – mail: kontakt@foto-bielski.pl

pod adresem PASAŻ ŁÓDZKI ul. Jana Pawła II 30 Łódź lub telefonicznie pod numerem: +48 514 865 455 lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e – mail: pasaz@foto-bielski.plAdministrator Danych pozyskał Pani/Pana dane osobowe w zakresie:

adres e – mail;

imię i nazwisko;

adres: ulica i numer, miasto kod pocztowy, województwo;

numer telefonu;

nazwa firmy w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą;

NIP w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą;

nr rachunku bankowego;

adres IP;

fotografii;Wskazane wyżej Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

realizacji zamówienia złożonego przez Panią/Pana na stronie internetowej http://www.foto-bielski.pl (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia);

rozpoznania i rozpatrzenia reklamacji dotyczącej zamówienia złożonego przez Panią/Pana na stronie internetowej http://www.foto-bielski.pl (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia);

marketingowym, który obejmuje przekazywanie Pani/Panu informacji dotyczących produktów oferowanych przez Administratora Danych, w tym ofert specjalnie dla Pani/ Pana wybranych oraz przyznania dla Pani/Pana rabatu wynikającego z wyrażonej przez Panią/Pana zgody na Newsletter na stronie internetowej http://www.foto-bielski.pl (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia);

tworzenia zestawień, analiz na potrzeby wewnętrzne Administratora Danych obejmujących w szczególności badania marketingowe, planowanie rozwoju oferty oraz produktów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia);

zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia);

wypełniania obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze Danych w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia);Odbiorcą Danych Osobowych są:

w zakresie danych niezbędnych do wysyłki zamówionych produktów - podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską;

podmioty świadczące usługi hostingowe na rzecz Administratora Danych;

podmioty świadczące pomoc podatkową, rachunkową na rzecz Administratora Danych;

będące podmiotami przetwarzającymi Pani/ Pana dane osobowe w imieniu Administratora Danych osobowych na podstawie umowy powierzenia.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:

w przypadku gdy korzysta Pani/ Pan ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub kurierską nie dłużej niż jest to niezbędne dla dokonania dostawy;

w celu wykonania umowy - przez okres realizacji umowy oraz przez okres 7 dni od dnia jej realizacji;

w celach podatkowych - przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek prawny Administratora Danych;

w celach marketingowych lub promocyjnych do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danychPani/Pana dane osobowe nie będą profilowane.Przysługuje Pani/Panu prawo do:

dostępu do swoich danych osobowych, w tym prawo do informacji o Pani/ Pana danych osobowych oraz do uzyskania kopii tych danych;

prawo do żądania sprostowania danych osobowych, jeśli są nieprawidłowe oraz do usunięcia danych niekompletnych

prawo do usunięcia danych osobowych – w przypadku gdy Pani/Pana dane osobowe nie są przetwarzane w wykonaniu obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze Danych;

prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

prawo do przenoszenia danych;

prawo do wniesienia skargi do organu ochrony danych to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;

prawo do cofnięcia w każdym momencie każdej zgody bez podawania przyczyn oraz bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingowe, to jest sprzeciwu wobec przekazywania Pani/Panu informacji o promocjach, produktach oferowanych przez Administratora Danych na stronie internetowej http://www.foto-bielski.pl w tym po wniesieniu takiego sprzeciwu, Administratorowi nie wolno przetwarzać danych w celach marketingowych;

prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania przez Administratora Danych Pani/Pana danych osobowych do celów wynikających z tzw. prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora - z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją;

Wyżej wymienione prawa może Pani/Pan realizować w każdym czasie, występując z odpowiednim żądaniem.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne oraz jednocześnie jest warunkiem zawarcia z umowy z Administratorem Danych poprzez sklep internetowy Administratora Danych znajdujący się na stronie internetowej http://www.foto-bielski.pl.Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy z Administratorem Danych poprzez sklep internetowy Administratora Danych znajdujący się na stronie internetowej http://www.foto-bielski.pl

Newsletter
 

Zapisz się do newslettera, aby otrzymywać informacje o promocjach oraz kody rabatowe!
NEWSLETTER
i
System zamawiania kalendarzy i gadżetów ActivePage.pl v 2.0

ActivePage.pl

DANE FIRMY

Foto A.A.Bielski rok zał.1903
ul.Legionów 43
91-069 Łódź
tel. 514062678
konto: 66194010763077183900000000

KONTAKT

Mailkontakt@foto-bielski.pl
Telefon426333107, 514062678
 
Nasza strona używa plików Cookies w celu ułatwienia jej używania.
Dowiedz się więcej w naszej polityce prywatności.